Góralka i Ślonzok in Cochem

.        

 
Cześć mój nowy / stary gościu  Hallo mein neuen / alten Gast
wkliknąłeś się do mnie po prościu.  du hast mich gerade angefasst.
Moja strona jest jeszcze bardzo młodą  Meine Seite ist noch sehr jung
co dla ciebie nie powinno być kłodą.  trotzdem mach hinein Sprung.
   
 Dopuszczony zostałeś do surfowania  Surfen bei mir ist zugelassen,
 jak i czasu dostałeś bez ograniczenia.  dazu sollst du dir Zeit lassen.
 Twoje odwiedziny i porady jak u Gazdy  Dein Besuch und Kommentar
 robią mnie do góralskiej WEB-Gwiazdy.  machen mich zum WEB - Star.
   
  Proszę cię bądź uczciwy dlatego  Deshalb Bitte sei ganz ehrlich
  i baw się ze stroną aż do upadłego.  und amüsiere dich herrlich.
  Szukaj i znajdź to, tamto i tamtego,  Such und finde dies und das,
  i przeżyj ze mną ubawienia dobrego.  erlebe mit mir guten Spass.
   
  Dużo miłych godzin u mnie spędziłeś  Hast du erlebt schöne Stunden
  i przy tym mnie trochę polubiłeś,  und dabei mich nett gefunden,
  to z wielką zaciekłością szalej  dann mit sehr grosser Eifer
  i proszę polecaj mnie dalej ...  Bitte empfehle mich weiter ...
   

 Kliknij    i zapraszam ...

  Click   und willkommen